google-site-verification: googleddb07a6081d11222.html For CEO | QM7

ניהול דיקרטוריון

Execution Peace of Mind

 "ממשל תאגידי של חברות יהיה חשוב בעתיד כמו ממשל תקין של מדינות". 

ג'יימס וולפנזון, לשעבר נשיא הבנק העולמי

תפקיד הדירקטוריון כשמו כן הוא, להנחות את החברה איך ולאן להתקדם. לדירקטוריון יש שתי צדדים, האחד הוא לשמש כמבקר ומפקח של חברי ההנהלה. ושנית להתוות אסטרטגיה ברורה לעתיד. 
כיוון שהדירקטוריון מתנהל בישיבות, חלק גדול מהבעיות שנובעות מפעילותו מקורן בישיבות לא מספיק איכותיות. הדירקטוריון צריך כלי שיאפשר לו שליטה ובקרה על הנעשה בארגון מחד, וניהול תקין ומקצועי של התנהלות הדירקטוריון מאידך.

ניהול דירקטוריון בQM7:

•    שליחת תזכורות חכמות לגבי פעולות המחויבות על פי חוק
•    זימון דירקטורים לפי נושאים או ועדות והפצת סדר היום בישיבה
•    עריכת תכנים מתקדמת, שליחת הפרוטוקול וקבלת הערות
•    סינון סלקטיבי של תוכני הישיבות על פי הרשאות וסיווגים
•    ניהול נוכחות דירקטורים
•    מעקב אחר החלטות וביצוע בקרות שוטפות על ביצוען
•    ריכוז ושליפת המידע על הדירקטוריון ועל ועדותיו

הדגמת המערכת

צור קשר

המלאכה 18, ראש העין

707@qm7.com  |  טל: 073-2311-707

  • Grey LinkedIn Icon