google-site-verification: googleddb07a6081d11222.html WM7 מערכת

WM7

מערכת לניהול תכניות עבודה לדרג הניהול הבכיר 

ניהול משימות

ניהול כיווני פעולה

ניהול מטרות

תכנית ארגונית

הצגת כל התהליכים הארגוניים במקום אחד

ניהול זמנים

סטטוס בזמן אמת להתקדמות הארגונית

המערכת עובדת בשבילך ומאגדת את כל הידע הדרוש לניהול אפקטיבי של הארגון

הגברת מעורבות

חיסכון בזמן בתהליכי דיווח ובקרה

העצמת מחויבות העובדים והמנהלים 

רציפות ארגונית

דיווח בזמן אמת על הפעילות העסקית. אפשרות הפקת הדוחות לקובץ אקסל או PDF

ניהול תכניות עבודה שנתיות בהתאם למצב בשטח ולחזון הארגוני

מערכת המותאמת בדיוק לצרכים של העסק שלך

יצירה, ניהול ומעקב אחר תכנית העבודה הארגונית

איחוד תהליכים

עובדת בשבילך

התאמה מקיפה

חיסכון

דוחות

תמונת מצב ארגונית

תמונת מצב עדכנית המשקפת את סטטוס הביצוע של משימות, בחתך יחידות ארגוניות. המשימות נגזרות מהמטרות והיעדים של תכנית העבודה. גרף פשוט שמתאר את הפעילות הארגונית.

הדגמת המערכת

צור קשר

המלאכה 18, ראש העין

707@qm7.com  |  טל: 073-2311-707

  • Grey LinkedIn Icon